Sa

20 Apr

Belangrijke informatie | BIF All Stars vs AJAX Legends | Zaterdag 20 april

19:30:00event

In het Olympisch Stadion zal op zaterdag 20 april een voetbalwedstrijd plaatsvinden tussen de (Black Impact Foundation) B.I.F All Stars en de Ajax Legends. Hierbij willen wij iedereen informeren over dit evenement.

Planning
Opbouw:          Vrijdag 19 april (08:00 uur) t/m zaterdag 20 april (17:00 uur)
Soundcheck:    Zaterdag 20 april tussen 14:00 – 18:00 uur
Show:             Zaterdag 20 april 2024 19:30 – 23:00 uur
Afbouw:           Zondag 21 april tussen 07:00 – 17:00 uur

Op bovenstaande op- en afbouwdagen wordt er tot uiterlijk 23:00 uur gewerkt. Mocht er na 23:00 uur gewerkt worden betreft dit werkzaamheden waarmee geen geluidsoverlast gemoeid gaat. Enkel op zaterdag 20 april kan er iets langer geluidsoverlast verwacht worden i.v.m. de schoonmaak na afloop van het evenement in en rondom het Olympisch Stadion.

Verkeerswijzigingen op de show dag (20 april)

Stadionplein en fietspaden
– De oostzijde van het Olympisch Stadion is voor auto’s/motoren afgesloten. Voetgangers en fietsers hebben de mogelijkheid om langs de afzetting heen te gaan;
– Deelscooters zullen aan de kant van de Van Tuyllserooskerkenweg worden gestald;
– Op de Amstelveenseweg wordt een taxibaan gecreëerd die als tijdelijke taxistandplaats zal fungeren.

Laan der Hesperiden/Afroditekade
– In de laan der Hesperiden en rondom het Olympisch Stadion zullen tijdelijke fietsenstallingen worden geplaatst tijdens het evenement. Hierbij zullen ‘fietsstewards’ aanwezig zijn;
– Parkeergarage blijft bereikbaar voor abonnementhouders door het tonen van de abonnementspas aan de verkeersregelaars.
– P&R blijft geopend;
– De ventweg van de Laan der Hesperiden blijft toegankelijk voor bewoners, voor andere automobilisten is de weg afgesloten;

IJsbaanpad
– Het Frans Otten stadion zal gebruikt worden als parkeerlocatie voor crew;
– De weg blijft gesloten behalve voor bewoners, dit om parkeeroverlast te voorkomen;

Skûtsjespad & Jachthavenweg (zuid)
– Op het Skûtsjespad en de Jachthavenweg (zuid) wordt er een tijdelijke parkeerplaats ingericht voor touringcars waardoor parkeervakken worden afgezet. Hierbij is de autoweg beschikbaar.

Fred Roeskestraat
– Tijdens het evenement zal er een Kiss+Ride & besteld vervoer zone worden ingericht in de Fred Roeskestraat. Aan het eind van deze straat kunnen automobilisten keren.

Uitstroom
– Vanaf 21:00 uur zal de Amstelveenseweg afgesloten zijn voor verkeer;
– Verkeer vanaf de noordkant gaat op de rotonde Amstelveenseweg – Cornelis Krusemanstraat verplicht  naar links. Het overige verkeer kan via omleidingsroute A in de richting van de A10;
– Tijdens de uitstroom zal de stadionweg vanaf de FEBO worden afgesloten om taxi overlast tegen te gaan.

Looproute bezoekers station Zuid
Deze looproute loopt vanaf het Zuidplein, links naar de Strawinskylaan, vervolgens de Fred. Roeskesstraat en dan rechtsaf naar de Amstelveenseweg. Deze route wordt na het evenement weer teruggelopen naar het station. Op deze wegen wordt er tussen 17:00 – 19:00 uur en 23:00 – 23:30 uur grote drukte en mogelijke geluidsoverlast verwacht.

Tijdens de uitstroom verwijzen wij bezoekers door middel van een tekstwagen bij de uitgang richting de juiste route. Bezoekers voor de tram/bus lopen via het Stadionplein richting de halte. Bezoekers voor Metrostation Zuid-WTC lopen via het stadionplein – Fred Roeskestraat – Strawinskypad naar Metrostation Zuid-WTC.

(Geluid)hinder en soundcheck
In de totstandkoming van het evenement wordt uitvoerig aandacht besteed aan de bepaling van toegestane geluidsniveaus. Conform de voorschriften zullen er op zaterdag 20 april geluidsmetingen uitgevoerd worden om te verzekeren dat wij binnen de geluidsnormen blijven die de gemeente Amsterdam stelt.

Bij geluidsklachten kan contact worden gezocht met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied via het loket voor het melden van overlast: https://loket.odnzkg.nl/formulier/melden-overlast/ of via het telefoonnummer 088 – 567 0200.

Op 20-04-2024, tussen 14:00 en 18:00 uur vindt er een soundcheck plaats. De geluidssystemen worden voor een kort moment aangezet om te controleren of de apparatuur naar behoren werkt. In totaal zal er niet meer dan een uur soundcheck hoorbaar zijn op zaterdag 20-04-2024.

Uiteraard is er in overleg met de gemeente een uitgebreid veiligheids- en mobiliteitsplan opgesteld en doen wij er alles aan om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Contact
Zijn er vragen, opmerkingen en/of klachten over het evenement dan is de Black Impact Foundation via de mail bereikbaar: info@blackimpactfoundation.com

Deze wedstrijd bijwonen?
Kaarten zijn te bestellen via de Black Impact Foundation

Tot slot
Waar mogelijk proberen wij met iedereen rekening te houden. Mochten er op voorhand punten zijn die je graag met ons wil delen, dan zijn wij bereikbaar via office@olympischstadion.nl of 020 305 4400

Met vriendelijke groet,

Team Olympisch Stadion

Olympisch Stadion 2