Achter de schermen van de BIZ – Highlights bestuursvergadering!

Published on Thursday, March 30news

BIZ The Olympic Amsterdam runt zichzelf niet en daarom vergadert het bestuur één keer per maand over wat er speelt in het gebied, welke plannen er zijn en welke actiepunten daarbij horen. Omdat wij de BIZ-deelnemers graag willen meenemen en een kijkje achter de schermen willen bieden, delen we hierbij een aantal highlights uit de vergadering! Op dinsdag 28 maart kwam het bestuur weer bij elkaar. 

In het activiteitenplan staan de vier pijlers waar de BIZ aan werkt: marketing & promotieuitstraling, leefbaarheid en veiligheidstrategische evenementenprogrammering en de duurzame projecten. Omdat 1,5 uur vergaderen te kort is om alles aan bod te laten komen staan komen er elke vergadering onderwerpen uit één of twee van de BIZ pijlers aan bod. Deze derde editie stonden uitstraling, leefbaarheid en veiligheid en de duurzame projecten op de agenda.

De BIZ investeert elk jaar in de extra sfeerverlichting die aan het einde van het jaar tijdens de feestmaanden in het gebied wordt geplaatst. Het oude contract is afgelopen, dus het is tijd voor nieuwe afspraken.
Besloten is dat Eva en Mirjam zich nu gaan buigen over die nieuwe afspraken en zullen daar binnenkort een oproep over doen aan BIZ deelnemers om mee te denken. Een aantal ideeën zijn: het hergebruik van de oude ornamenten (refurbished), géén grote witte blokken maar zogenaamde “paalputten” laten slaan en een alternatief bedenken voor de kerstbomen

Een ander belangrijk punt zijn de duurzame projecten, waarbij de focus ditmaal lag op het verminderen van zwerfafval in de buurt. De BIZ is daarvoor in gesprek met een partij die bewoners kan en wil activeren om zwerfafval uit het gebied te verwijderen. Dit project betekent een mooie samenwerking tussen ondernemers en bewoners en binnenkort vertellen we hier meer over.

Uiteraard stond er veel meer op de agenda, maar dit waren twee belangrijke punten waar we BIZ deelnemers graag bij betrekken om over mee te denken. Heb je interesse en wil je meedenken met Eva en Mirjam over de nieuwe feestverlichting? Of meer weten over de onderwerpen waar het bestuur over vergadert?
Neem dan contact op via mirjam.biztheolympic@gmail.com