1

Brief vanuit de gemeente: dit is de zomeraanpak voor de Schinkeleilanden

Published on Tuesday, April 20news

Afgelopen maandag verstuurde de gemeente een brief aan alle bewoners rondom de Schinkeleilanden. Deze luidt als volgt (zie ook de bijlage bij dit bericht): 

Beste bewoners en ondernemers,

Nu het voorjaar is aangebroken en warme dagen in het verschiet liggen, is de verwachting dat ook dit jaar de Schinkeleilanden een geliefde plek zullen zijn om van het mooie weer te genieten. Met name vorig jaar is gebleken dat de toestroom van recreanten kan leiden tot drukte en overlast. Daarom treft de gemeente net zoals vorig jaar maatregelen, zodat men op een prettige en verantwoorde wijze kan recreëren.

Wat gaat de gemeente doen?
Op warme dagen is de kans op drukte het grootst, met name op feestdagen en in het weekend. Op deze momenten zullen toezichthouders en verkeersregelaars worden ingezet. Met behulp van green graffiti worden extra fietsparkeerplekken gecreëerd. Verder worden er net zoals vorig jaar extra afvalbakken en toiletten geplaatst. De borden met huisregels die in 2020 zijn geplaatst blijven aanwezig op het Parkeiland of worden vervangen. Uiteraard zijn politie en handhaving alert op signalen van het niet naleven van de coronamaatregelen en bij grote overlast of het niet meer kunnen naleven van de corona-maatregelen door te grote drukte.

Vragen?
Hebt u nog vragen naar aanleiding van deze brief dan kunt u contact opnemen met de gebiedsmakelaar Stadionbuurt: D.Bruinsma@amsterdam.nl.

Ook namens mijn collega’s van de gemeente Amsterdam wens ik u een prettig voorjaar en een goede zomer toe.

Met vriendelijke groet,

Sebastiaan Capel
Voorzitter dagelijks bestuur stadsdeel Zuid