Buurtboekenkast in de OBA – Initiatief Stadsdorp Olympia

Published on Wednesday, January 18news

Sinds kort staat er in de OBA in het Olympisch Kwartier een buurtboekenkast vol buurt-gerelateerde boeken! Deze boeken zijn bedoeld om binnen de rustige omgeving van de OBA te lezen of in te kijken. Ook is het mogelijk om zelf boeken te doneren die te relateren zijn aan de Stadionbuurt.

Het initiatief voor de boekenkast komt vanuit bewonersvereniging Stadsdorp Olympia dat zij in samenwerking met de OBA hebben kunnen realiseren. De bedoeling is om zo veel mogelijk informatie over de Stadionbuurt bij elkaar te brengen op het gebied van architectuur, decoratie, buitenkunst, beeldende kunst, literatuur, sport, bekende Stadionbuurters, Tweede Wereldoorlog in de Stadionbuurt, etc.

Zo blijven de verhalen en dus de geschiedenis voor iedereen bewaard.

Meer informatie over de boekenkast en doneer-mogelijkheden is te vinden in de nieuwsbrief van Stadsdorp Olympia. Stadsdorp Olympia is het buurtnetwerk van ons gebied voor buurtbewoners. De boekenkast is tot stand gekomen als initiatief van bewoners en de OBA om zoveel mogelijk informatie over de Stadionbuurt te verzamelen.