Denk mee over de ontwikkeling van natuurpark De Oeverlanden

Published on Wednesday, June 2news

Ga jij op een zonnige dag wel eens lekker naar natuur- en recreatiegebied de Oeverlanden? Dan is dit bericht voor jou! Gemeente Amsterdam is namelijk bezig met een ontwikkelstrategie voor het park. Hier kun jij over meedenken. Lees hieronder het bericht van de gemeente: 

Inspraak Ontwikkelstrategie Landschapspark De Oeverlanden
Op 18 mei 2021 heeft het college de concept Ontwikkelstrategie Landschapspark De Oeverlanden vastgesteld. Een definitief besluit over de ontwikkelstrategie volgt medio oktober. Voorafgaand aan deze besluitvorming wil het college graag eventuele suggesties van Amsterdammers weten. Zij kunnen deze delen via een inspreekreactie (zienswijze). Meer informatie hierover vindt u op de pagina Oeverlanden: ontwikkeling natuur- en recreatiegebied.

Ontwikkelstrategie
De Oeverlanden zijn een bijzonder natuur- en recreatiegebied aan het Nieuwe Meer in het zuidwesten van Amsterdam. Met de concept ontwikkelstrategie kiest het college uitdrukkelijk voor het versterken van de natuur en het reguleren van recreatie in het gebied. De concept ontwikkelstrategie is een richtinggevend visiedocument voor 2040 op basis waarvan de gemeente de komende jaren, in dialoog met de omgeving, de juiste keuzes voor De Oeverlanden kan maken en is gemaakt in co-creatie met de belangrijkste stakeholders uit het gebied.

Mogelijkheden voor inspraak
Van 25 mei tot en met 5 juli 2021 kunt u op verschillende manieren een zienswijze indienen op het voorstel van het college. Kijk hier voor meer informatie.