Doorstart BIZ – Officiële stemperiode van 3 oktober t/m 7 november

Published on Thursday, September 15news

Dat The Olympic Amsterdam in haar laatste jaar zit van de eerste vijf jaren BIZ periode zal je inmiddels niet zijn ontgaan. In eerdere nieuwsbriefedities hebben we over de doorstart geschreven en verschillende ondernemers geïnterviewd over hun ervaring met de BIZ. Uit deze gesprekken is gebleken dat deze ondernemers het grote voordeel van het hebben van de BIZ inzien en daar zijn we bij The Olympic Amsterdam blij mee.

Of de BIZ ook daadwerkelijk op genoeg steun kan rekenen om nog eens 5 jaar door te kunnen gaan zal in november blijken. De officiële stemronde staat nu namelijk écht voor de deur en duurt van 3 oktober t/m 7 november.

Waarom is de BIZ ook alweer belangrijk?

Ons gezamenlijk doel is om de kwaliteit en de leefbaarheid van het gebied van The Olympic Amsterdam hoog te houden en waar mogelijk te vergroten. Een gebied met een fijn ondernemersklimaat, waar medewerkers graag werken, waar bewoners graag wonen en waar bezoekers graag komen. Daar gaat het bij de The Olympic Amsterdam om! Stemmen jullie ook vóór een nieuwe BIZ periode van 2023 – 2027?

Wat zijn de voordelen van de BIZ?

 • Jaarlijks zo’n € 140,000 budget om ons gebied op de kaart te  zetten;

 • De BIZ werkt als (budget) multiplier door subsidiemogelijkheden;

 • Iedereen betaalt mee aan de vergroting van de kwaliteit en leefbaarheid van het gebied;

 • Een community team met een Community Manager als toegankelijk aanspreekpunt;

 • Goede samenwerking met en medewerking van de gemeente, politie en overige instanties. Een BIZ is een sterke gesprekspartner;

 • Een veilig gebied door samenwerking met politie en gemeente;

 • Promotie en marketing van het gebied via de website en social media kanalen

 • Meer saamhorigheid en kansen voor samenwerking tussen ondernemers;

 • Eenduidige uitstraling voor het gebied, door o.a. feestverlichting, vlaggen en/of banieren etc.

 • Gezamenlijke evenementen zoals Around The Olympic Amsterdam, Morning Meetups & andere netwerkbijeenkomsten;

 • Gezamenlijke projecten: Oscar Circulair, Verbetering Verblijfsklimaat Stadionplein, Plasticvrije Terrassen etc.;

Hoe gaat de herstemming plaatsvinden?

Tijdens deze periode krijgen álle BIZ deelnemers (zowel gebruikers als eigenaren van de bedrijfspanden) een stembiljet van de gemeente Amsterdam. Op 5 oktober organiseren we een Morning Meetup, waar we nogmaals uitleg en toelichting (op locatie) zullen geven over voor wie dit nodig heeft. Tijdens de Meetup zal er een officiële stembus worden geplaatst en kan iedereen ook letterlijk zijn/haar stem uitbrengen. Zie het bericht over de Morning Meetup op 5 oktober 2022 bij Het Portiershuisje.

Bij degenen die niet bij de Meetup aanwezig kunnen zijn, komen we persoonlijk langs met de stembiljetten. Lukt het in de periode van 3 t/m 23 oktober nog niet om het stembiljet te overhandigen dan wordt het alsnog opgestuurd. Zo is er voldoende tijd om de stem uit te brengen (via de post of de mail).

Op 8 november volgt de uitslag van de herstemming.