Herstemming The Olympic Amsterdam – naar de stembus!

Published on Tuesday, October 11news

Na afloop van de gezellige “Morning Meetup” in Het Portiershuisje kwam de herstemming voor de nieuwe BIZ-periode aan bod. Er was een werkelijke stembus aanwezig waarin ondernemers ter plekke hun stem konden uitbrengen.

In Het Portiershuisje ontstond gedurende de “Morning Meetup” een open gesprek over de doorstart van The Olympic Amsterdam. Hierbij werd allereerst de video getoond, die gemaakt is door BIZ-deelnemer Strangelove. Onder de noemer “Samen staan we sterk” toont de video beelden van het gebied en laat zien wat het gebied van de BIZ is, wie de deelnemers zijn en waar men binnen de BIZ voor staat. Community Manager Mirjam Harding vertelde vervolgens uitgebreid hoe de stemming in zijn werk zal gaan en werden vanuit de ondernemers vragen gesteld.

Volgens de aanwezige ondernemers is de voornaamste reden om ‘Ja’ te stemmen voor de doorstart van The Olympic Amsterdam het samenbrengen van de buurt. Hierbij wordt niet op alleen de ondernemers gedoeld, maar ook op de bewoners van het gebied. Ook wordt de BIZ op financieel gebied positief ervaren, meerdere ondernemers geven aan dat ze zelf niet voor dit jaarlijkse bedrag de aankleding van het gebied en de creatie van een fijne omgeving voor klanten en werknemers kunnen waarmaken.

Er was een werkelijke stembus aanwezig waar direct stemmen konden worden uitgebracht. Bij degenen die niet bij de Meetup aanwezig kunnen zijn, komen we persoonlijk langs met de stembiljetten. Lukt het in de periode van 3 t/m 23 oktober nog niet om het stembiljet te overhandigen dan wordt het alsnog opgestuurd. Zo is er voldoende tijd om de stem uit te brengen (via de post of de mail).

Op 8 november volgt de uitslag van de herstemming.

Waarom is de BIZ ook alweer belangrijk?

Ons gezamenlijk doel is om de kwaliteit en de leefbaarheid van het gebied van The Olympic Amsterdam hoog te houden en waar mogelijk te vergroten. Een gebied met een fijn ondernemersklimaat, waar medewerkers graag werken, waar bewoners graag wonen en waar bezoekers graag komen. Daar gaat het bij de The Olympic Amsterdam om! Stemmen jullie ook vóór een nieuwe BIZ periode van 2023 – 2027?

Wat zijn de voordelen van de BIZ?

 • * Jaarlijks een substantieel budget om het gebied van The Olympic Amsterdam op de kaart te  zetten;
 • De BIZ werkt als (budget) multiplier door subsidiemogelijkheden;
 • Iedereen betaalt mee aan de vergroting van de kwaliteit en leefbaarheid van het gebied;
 • Een community team met een Community Manager als toegankelijk aanspreekpunt;
 • Goede samenwerking met en medewerking van de gemeente, politie en overige instanties. Een BIZ is een sterke gesprekspartner;
 • Een veilig gebied door samenwerking met politie en gemeente;
 • Promotie en marketing van het gebied via de website en social media kanalen;
 • Meer saamhorigheid en kansen voor samenwerking tussen ondernemers;
 • Eenduidige uitstraling voor het gebied, door o.a. feestverlichting, vlaggen en/of banieren etc.;
 • Gezamenlijke evenementen zoals “Around The Olympic Amsterdam”, Morning Meetups & andere netwerkbijeenkomsten;
 • Gezamenlijke projecten: Oscar Circulair, Verbetering Verblijfsklimaat Stadionplein, Plasticvrije Terrassen etc.