Impact Deals – Gemeente Amsterdam

Published on Thursday, February 9news

Bent u ondernemer of werkt u bij een mkb-bedrijf? En wilt u de maatschappelijke impact in uw bedrijf vergroten? Doe dan nu een voorstel voor een Impact Deal en ontvang ondersteuning van gemeente Amsterdam.

Wij zoeken 10 Amsterdamse bedrijven die in 2023 concrete stappen willen zetten richting verduurzaming of voor een sociaal vraagstuk. Hierbij hebben we een nieuw instrument ontwikkeld: de Impact Deal.

Wat is een Impact Deal?

In de Impact Deal leggen ondernemer en gemeente onderling afspraken vast over het vergroten van de impact van die onderneming. Bijvoorbeeld door de CO-2 uitstoot met 30 procent te verminderen of door 5 werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen.

De deal is zo concreet mogelijk en de ondernemer definieert doelen, inspanningen en uitkomsten. Wij ondersteunen hierin door ons netwerk aan te bieden en mee te denken over bijvoorbeeld financiering en toegang tot Europese fondsen.

Het is ook mogelijk dat meerdere bedrijven gezamenlijk een deal voorstellen. Hierbij zijn ze verenigd onder een penvoerder. Deze voorgestelde deal telt dan als 1 deal.

De eerste 10 mkb-bedrijven die voldoen aan de criteria nodigen we uit om de deal in een korte periode definitief te maken.

Bekijk een voorbeeld van een Impact Deal (PDF, 253 kB)

Inschrijven

U kunt zich inschrijven van 18 januari tot en met 24 februari (23.59 uur).
Inschrijven

Voorwaarden voor selectie

Wilt u weten of u in aanmerking komt? Bekijk hieronder de criteria waar de onderneming aan moet voldoen.
Selectiecriteria

Tijdlijn

18 januari: Start inschrijving
9 februari: Online informatiebijeenkomst bedrijven
16 februari: Presentatie bij Winterevent Sociaal Werkkoepel
17 februari: Vraag en Antwoord sessie, online
24 februari 23.59 uur: Sluiting inschrijving
25 februari – 9 maart: Selectie en check haalbaarheid
10 maart: Bekendmaking selectie en uitnodiging deal
23 maart (middag): Deal lab en definitieve deal
Mei 2023: Start samenwerking uitvoering Impact Deals

Contact