Maak kennis met gebiedsmakelaar Douwe Bruinsma

Published on Wednesday, January 27news

Sinds begin dit jaar is de Stadionbuurt en de Schinkelbuurt een nieuwe gebiedsmakelaar rijker: Douwe Bruinsma. BIZ The Olympic Amsterdam sprak hem over zijn bezigheden als gebiedsmakelaar, zijn verwachtingen van de samenwerking met de BIZ en zijn plannen voor dit jaar.

Q: Hoi Douwe, leuk dat we je mogen interviewen. Kun je ons allereerst iets meer over jezelf vertellen?
A: Zeker! Mijn naam is Douwe Bruinsma en ik woon zelf in de Rivierenbuurt. Ik ben opgeleid stadsgeograaf en heb hiervoor gewerkt als projectmanager gebiedsontwikkeling aan de Buiksloterham in Amsterdam-Noord. Hoewel dit nu nog een vrij desolaat bedrijventerrein is, wordt het de aankomende jaren omgetoverd tot een mooi woon-werkgebied waar veel met circulariteit wordt gewerkt. Nadat ik het plan voor het gebied had afgerond, voelde dat als een natuurlijk moment voor een nieuwe uitdaging.

Q: En nu ben je gebiedsmakelaar van de Stadion- en Schinkelbuurt. Waarom kies je voor zo’n andere baan?
A: In mijn vorige werk vond ik het leuk om de omgeving te betrekken bij de plannen van de gemeente. De input uit de omgeving is namelijk erg waardevol: ondernemers en bewoners hebben vaak echt een visie voor het gebied en kennen de buurt als geen ander. Daarom vond ik het interessant om een schakel te zijn tussen de buurt en de gemeente, en dat is eigenlijk precies de taak van een gebiedsmakelaar.

Q: Kun je iets meer vertellen over de werkzaamheden van een gebiedsmakelaar?
A: Als gebiedsmakelaar vang ik signalen uit de buurt op. Als bewoners bijvoorbeeld een gemeenschappelijk tuintje willen aanleggen, of als ondernemers gezamenlijk een kunstwerk willen plaatsen, zorg ik dat die wensen terecht komen bij de gemeente. Vervolgens kijk ik hoe we de wensen uit de buurt kunnen ondersteunen. Tegelijkertijd houd ik me ook bezig met de beleidsdoelen vanuit de gemeente en probeer ik daar in de buurt draagvlak voor te creëren. Zo wil de gemeente rookvrije zones op en rondom sportcomplexen creëren en is het aan mij de taak de buurt daar bij te betrekken. Eigenlijk sta ik dus tussen de buurt en de gemeente en ben ik constant de verschillende belangen aan het afwegen.

Q: Wat spreekt je zo aan in de Stadion- en Schinkelbuurt?
A: Ik ben opgegroeid in Amstelveen en heb de afgelopen tien jaar in Amsterdam-Zuid gewoond. Daardoor ken ik de buurten behoorlijk goed. Wat ik er vooral zo leuk aan vind, is dat de buurten zo divers zijn. Het zijn echte stadsbuurten met welvarende stukken, maar ook sociale problematiek, zoals armoede en eenzaamheid, waar ik graag mee aan de slag wil. Er is een heel divers winkelaanbod, een grote evenementen locatie en er spelen gebiedsontwikkelingen zoals het Havenstraatterrein en Verdi. Er liggen dus veel kansen.

Q: Dat klinkt alsof er veel gebeurt. Zie je daarin ook uitdagingen?
A: Voor nu is mijn uitdaging vooral het leren kennen van zoveel mogelijk mensen die hier wonen of werken. Het is mijn doel om snel een goed een netwerk op te bouwen, zodat ik constant op de hoogte ben van wat er allemaal speelt. Op die manier kan ik de belangen van de omgeving zo goed mogelijk meenemen in besprekingen met gemeentelijke afdelingen.

Q: Kun je ook een aantal gebied specifieke uitdagingen noemen?
A: Absoluut. Ik denk dat het Stadionplein als verblijfslocatie voor Amsterdammers en bezoekers nog beter naar voren kan worden gebracht. Het is nu al een mooie plek om te verblijven, maar dat mag best nog breder bekend worden. Daarbij helpt het als bewoners en ondernemers gezamenlijk activiteiten organiseren om het gebied op de kaart te zetten. Vanuit de gemeente stimuleren we dit soort samenwerkingen natuurlijk en ik denk dus graag mee over hoe we deze verbindingen kunnen faciliteren. Goed en vroegtijdig meeliften op de eerder genoemde gebiedsontwikkelingen zorgt er ook voor dat de ondernemers in de Stadionbuurt een centralere plek krijgen in Amsterdam-Zuid.

Verder spelen er talloze andere zaken zoals de Schinkeleilanden: in de zomer is dit een zeer populaire plek. Vooral jongeren komen er graag. Dat moet aankomende zomer, zeker gezien de coronamaatregelen, wel in goede banen geleid worden.

Q: Dat zijn mooie plannen! Hoe zie je daarin de samenwerking tussen jou en de BIZ?
A: Ik verwacht dat we intensief contact zullen onderhouden. De BIZ krijgt natuurlijk veel signalen vanuit de ondernemers binnen; voor mij waardevolle informatie over de dagelijkse gang van zaken in de buurt. Ook hoorde ik al van ondernemersinitiatieven als de afvalhub en het aantrekkelijker maken van het Stadionplein – daar verwacht ik nauw bij betrokken te zijn.

Q: Tot slot horen we graag waar de BIZ-deelnemers voor bij jou terecht kunnen.
A: Goede vraag! Ik werk van maandag tot en met donderdag en ben dan altijd beschikbaar voor vragen. Natuurlijk kun je me ook contacteren om kennis te maken of voor buurtinitiatieven, ideeën voor de openbare ruimte en tips om de verblijfskwaliteit en leefbaarheid in het gebied te verbeteren. De meeste klachten kunnen gemeld worden via deze website. Via deze weg komen ze direct bij de juiste afdeling terecht.

Douwe Bruinsma kun je mailen via d.bruinsma@amsterdam.nl en is telefonisch bereikbaar via +31620511023.