Oscar deelt… een tip over het reinigingsrecht!

Published on Wednesday, May 3news

In deze maandelijkse rubriek deelt Oscar weetjes, tips & tricks en succesverhalen met betrekking tot afvalscheiding en preventie (in en rondom het Olympisch Stadion). Laat je inspireren en maak afval scheiden leuk!

Elk jaar valt hij weer op de mat: de gecombineerde aanslag van de gemeente Amsterdam van de afdeling Belastingen. Een van deze belastingen is het reinigingsrecht. Dit betaalt elke ondernemer om gebruik te kunnen maken van de ondergrondse containers op straat. Er mogen dan tot 9 vuilniszakken (inclusief glas en papier) per week worden weggegooid. Zijn het er meer? Dan is een ondernemer verplicht een contract af te sluiten met een afvalinzamelaar, zoals Oscar Circulair.

BIZ-deelnemer Strangelove maakte voorheen gebruik van het reinigingsrecht maar besloot zich begin dit jaar bij het Circulair Afvalcollectief Olympisch Stadion aan te sluiten: “Onze ervaring met Oscar Circulair is super positief! Het is aan alle kanten een win: gezien er dagelijks een kans is om het vuilnis aan te bieden, ziet het er op kantoor sinds onze participatie een stuk netter uit. Daarnaast is het ook nog voordeliger, is de interactie met de Oscar’s altijd super gezellig en het allerbelangrijkste, wordt het veel duurzamer verwerkt!

Strangelove kreeg met een contract met Oscar Circulair vrijstelling voor het reinigingsrecht. Oscar regelt deze vrijstelling, de ondernemer hoeft daar niks voor te doen. Is het reinigingsrecht voor 2023 al betaald? Ook dat is geen probleem. Het teveel betaalde wordt met terugwerkende kracht terugbetaald.

Het reinigingsrecht is in 2023 met ca. 11% verhoogd ten opzichte van het jaar daarvoor. Oscar Circulair heeft vanwege de UPV-wetgeving haar kosten kunnen verlagen. Daardoor zien we dat veel ondernemers voordeliger uit zijn bij Oscar Circulair dan wanneer zij reinigingsrecht betalen. Daarnaast bieden we de kans om niet alleen papier en glas te scheiden, maar ook plastic, metaalverpakkingen en organisch afval.

Wilt u ook aansluiten bij het afval en grondstoffencollectief van BIZ The Olympic Amsterdam? Of heeft u een andere vraag of opmerking over onze dienstverlening? We horen het graag!
mail@oscarciruclair.nl | 020 – 24 43 829 | www.oscarcirculair.nl

Oscar Circulair is verantwoordelijk voor de inzameling van afval en grondstoffen van organisaties in en rondom het Olympisch Stadion. Het doel van Oscar is de restafvalstroom te reduceren, hoogwaardige grondstoffenstromen te bundelen voor hergebruik en (vervuilende) vervoersbewegingen te beperken.