Oscar deelt… een update: afval- en grondstoffencollectief Olympisch Stadion heeft een nieuw buur!

Published on Thursday, September 21news

In deze maandelijkse rubriek deelt Oscar Circulair weetjes, tips & tricks en succesverhalen met betrekking tot afvalscheiding en preventie (in en rondom het Olympisch Stadion). Laat je inspireren en maak afval scheiden leuk!

Het afval- en grondstoffencollectief BIZ The Olympic heeft een nieuwe buur!
Geïnspireerd door het succes van dit collectief (lees: jullie!) is per september het Circulaire Afvalcollectief Schinkel in het leven geroepen.

Een belangrijke aanleiding was de verkeersdrukte in het Schinkelgebied. Oscar zamelt afval en grondstoffen slimmer en gebundeld in met een emissievrij voertuig via een grondstoffenhub en zorgt zo voor minder vervuilende vrachtwagens en schonere lucht. Daarnaast worden deelnemers ondersteund richting een afvalvrije organisatie en (financieel) gestimuleerd om waardevolle grondstoffen te scheiden zodat deze kunnen worden hergebruikt. Én worden er arbeidsplaatsen gecreëerd voor mensen in een kwetsbare positie.

Wilt u ook aansluiten bij het afval en grondstoffencollectief van BIZ The Olympic Amsterdam? Of heeft u een andere vraag of opmerking over onze dienstverlening? We horen het graag! Via: mail@oscarciruclair.nl, 020 – 24 43 829 of via www.oscarcirculair.nl

Oscar Circulair is verantwoordelijk voor de inzameling van afval en grondstoffen van organisaties in en rondom het Olympisch Stadion. Het doel van Oscar is de restafvalstroom te reduceren, hoogwaardige grondstoffenstromen te bundelen voor hergebruik en (vervuilende) vervoersbewegingen te beperken.