Oscar deelt…een teaser!

Published on Thursday, March 17news

Vanaf heden deelt Oscar in deze rubriek weetjes, tips & tricks en succesverhalen met betrekking tot afvalscheiding en -preventie (in en rondom het Olympisch Stadion). Laat je inspireren en maak afval scheiden leuk!

Oscar Circulair werkt vanaf de hub nabij het Olympisch stadion met verschillende partijen samen om de grondstoffenstromen te verwerken die vrijkomen bij ondernemers in de buurt. Grondstoffen worden per stroom aangeboden aan de markt via kortlopende contracten, waarbij altijd de afweging wordt gemaakt tussen duurzame verwerking, zero emissie vervoer, afstand en prijs. Hierdoor behoudt Oscar zijn onafhankelijke positie ten opzichte van de afvalmarkt en kan er constant blijven ingespeeld worden op innovaties of nieuw aanbod op het gebied van verwerkingsmethoden, inzamelaars en type vervoersmiddelen. 

Binnenkort zal Oscar daarom 5 nieuwe grondstoffenstromen gescheiden inzamelen bij de ondernemers in en rondom het Olympisch Stadion: 

  • Koffiedik
  • Koffiebekers
  • Vertrouwelijk papier
  • Papieren tissues
  • Harde kunststoffen

Door het gescheiden inzamelen van extra zogeheten monostromen worden nog meer grondstoffen gered van de verbrandingsoven en kan er nog meer afval hoogwaardig worden verwerkt tot grondstof. Bronscheiding levert immers de meest schone stromen op en leidt tot het hoogste percentage recycling.

Koffiedik zal worden hergebruikt om paddenstoelen op te laten groeien. Papieren koffiebekers krijgen een tweede leven als toiletpapier of papieren handdoekjes. Vertrouwelijk papier wordt eerst gecertificeerd vernietigd en de snippers die overblijven worden ingezet om nieuwe producten van te maken. Papieren tissues belanden nu voornamelijk bij het restafval, maar kunnen als gescheiden stroom verwerkt worden tot grondstof voor nieuw hygiënepapier. En tot slot zijn harde kunststoffen zoals PET hoogwaardige plastics die kunnen worden gerecycled tot nieuwe plastic verpakkingen en producten.

Wilt u ook een extra stroom scheiden? Of heeft u een andere vraag of opmerking over onze dienstverlening? We horen het graag!

mail@oscarciruclair.nl | 020 – 24 43 829 | www.oscarcirculair.nl

Oscar Circulair is verantwoordelijk voor de inzameling van afval en grondstoffen van organisaties in en rondom het Olympisch Stadion. Het doel van Oscar is de restafvalstroom te reduceren, hoogwaardige grondstoffenstromen te bundelen voor hergebruik en (vervuilende) vervoersbewegingen te beperken.