Planning van alle Morning Meetups van 2023!

Published on Thursday, March 30news

Na weer een succesvolle Morning Meetup bij B-one Training plannen we graag vooruit! En omdat we zonder hulp van de BIZ-deelnemers niet zulke interessante en inspirerende meetups kunnen organiseren nemen we jullie maar al te graag mee in deze planning. Vanuit de BIZ organiseren we minimaal vier keer per jaar een Morning Meetup om de dag samen te beginnen bij een ondernemer. Hiervoor hebben we nu de volgende data alvast vastgelegd:

Woensdag 17 mei, woensdag 20 september & woensdag 13 december

We zijn al met BIZ-deelnemers in gesprek over de invulling van bovenstaande data, maar we zijn altijd op zoek naar nieuwe hosts van een Morning Meetup. Zet deze dagen in ieder geval alvast in je agenda!

Er is natuurlijk altijd ruimte voor extra edities, mocht hier interesse en animo voor zijn. Dus wil jij graag een datum aan het rijtje toevoegen? Laat ons dit vooral weten! Voor ideeën of vragen rondom de organisatie is Mirjam Harding bereikbaar via mirjam.biztheolympic@gmail.com