Project update: verlevendigen Stadionbuurt

Published on Monday, June 28news

In de vorige nieuwsbrief van BIZ The Olympic Amsterdam vertelden we over het project ‘Verlevendigen Stadionbuurt’. In dit project buigen de gemeente, ondernemers uit de Stadionbuurt en BIZ The Olympic Amsterdam zich over de vraag hoe we het gebied rondom het Olympisch Stadion mooier kunnen maken. Op dit moment is er namelijk nog veel baksteen, maar dat hoeft natuurlijk niet zo te blijven.

Uit de brainstormsessies zijn ideeën voortgekomen die zijn gebundeld in een mooie tekening (zie foto). Uit alle ideeën zijn drie thema’s gekozen waar we nu in drie projectgroepen verder mee aan de slag gaan: urban sports, vergroening en jeu de boules. We gaan, met alle wensen uit de buurt en het bestemmingsplan als leidraad, onderzoek doen naar de mogelijkheden. Zodra we de mogelijkheden hebben onderzocht, zal er gelegenheid tot inspraak komen (die is er nu nog niet). 

We wensen de projectgroepen succes met alle vervolgstappen de komende tijd. Na de zomer hopen we weer een update te kunnen geven over dit project, dus houd de nieuwsbrief in de gaten!