Project ‘Verbetering Verblijfsklimaat Stadionplein’ – Presentatie wensbeeld

Published on Tuesday, November 9news

Met veel plezier presenteert BIZ The Olympic Amsterdam middels dit nieuwsbericht een samenvatting van het “wensbeeld voor het Stadionplein”, dat is voortgekomen uit het project Verbetering Verblijfsklimaat Stadionplein”. Voor de volledige presentatie zie einde van dit artikel.

Aanleiding project
In de periode 2013 – 2017 heeft het Stadionplein een grondige herinrichting ondergaan. Na ingebruikname heeft een aantal ondernemers, gevestigd aan het plein, de wens geuit om te komen tot het verbeteren van het verblijfsklimaat op het plein. Met name de wind maakt het plein op veel dagen niet prettig om te verblijven. Daarnaast kan het in de zomer, door het stenige karakter, erg warm worden. Ondernemers en bezoekers ervaren hier last van. BIZ The Olympic Amsterdam heeft in samenwerking met Stad&Co het project opgezet en zich over de problematiek gebogen.

Doel project
Het doel van het project was te onderzoeken welk probleem er precies wordt ervaren en wat er gedaan kan worden om de windhinder voor gebruikers (ondernemers, bezoekers) te beperken en het plein aantrekkelijker te maken om te verblijven. Het ging hierbij niet om een grootschalig onderzoek, maar een uitvraag onder belanghebbenden.

Fase I en II
Het project is in twee fases gesplitst waarbij het in fase I ging om het formuleren van het probleem en het scherpstellen van de wensen. Deze fase heeft geresulteerd in een gezamenlijk beeldkwaliteit voor de terrassen voor de horeca.

Fase II is verder gegaan op het verbeteren van de algehele verblijfskwaliteit van het Stadionplein en heeft als resultaat een wensbeeld met mogelijkheden die de verblijfskwaliteit kunnen verbeteren.

Wensbeeld
Het wensbeeld is uitgebreid beschreven in het document opgesteld door landschapsarchitect Kenny Vandepoel van Overlant Landschapsarchitecten. Er wordt steeds expliciet van een wensbeeld gesproken en niet van een herinrichting of herprofilering. Het laatste is namelijk nooit de bedoeling geweest. Het wensbeeld geeft een overzicht van een aantal mogelijkheden waar de BIZ, in samenwerking met de gemeente, verder mee aan de slag kan.

Hoe nu verder
Deelnemers van BIZ The Olympic Amsterdam kunnen met het wensbeeld in de hand gaan kijken welke mogelijkheden geïmplementeerd kunnen gaan worden. Hierbij is samenwerking met en medewerking van de gemeente Amsterdam nodig.

Het idee bestaat om het wensbeeld op te delen in verschillende thema’s zoals: groen toevoegen, kersenbomen planten, creëren van een community garden, de ondergrond van het plein veranderen, verlichting aanpassen/toevoegen, plaatsen van kunstinstallaties en zo verder. Met het wensbeeld in de hand kunnen de verschillende ingrepen, ook al gebeuren ze onafhankelijk van elkaar, toch een samenhangend geheel blijven vormen. Op die manier kan er gaandeweg verbetering van het verblijfsklimaat ontstaan.

Tot slot
Het wensbeeld dat is opgemaakt door Kenny Vandepoel is ontstaan na vele gesprekken met diverse stakeholders. Tijdens deze gesprekken zijn ieders wensen opgehaald en het wensbeeld laat een vertaling zien van alle wensen tezamen, maar is geen vaststaand document. Het wil geenszins de indruk wekken dat het een herinrichting document voor het Stadionplein is. Het wensbeeld is bedoeld als inspiratie en een leidraad voor de BIZ deelnemers om, samen met de gemeente Amsterdam, mee verder te gaan en te komen tot een verbetering van het verblijfsklimaat op het Stadionplein.

Het hele document over het wensbeeld vind je onder ‘Bestanden’ in Chainels. De beelden bij dit bericht vormen een selectie uit het document.Voor vragen over of uitleg van het wensbeeld neem contact op met Community Manager Mirjam Harding via mirjam.biztheolympic@gmail.com of 06-52548145.