The Olympic Amsterdam doet mee met actie Green Business Club "Zuidas doet het licht uit!"

Published on Wednesday, October 26news

De Green Business Club Zuidas is enige tijd geleden gestart met de actie “Zuidas doet het licht uit”, om energie te besparen en lichtvervuiling tegen te gaan. De Green Business Club heeft zelfs op 20 oktober de internationale Bloomberg Philanthropies award van de C40 Cities gewonnen door hun bijdrage aan het MRA-brede Actienetwerk voor energiebesparing.

Bij The Olympic Amsterdam vinden we dat de Green Business Club fantastische initiatieven ontplooit en daarom besloten mee te gaan doen met de actie “Zuidas doet het licht uit”. 

De actie omvat een kantorenaanpak waarbij de lichten in de panden tussen 23.30 uur en 6.00 uur uit gaan, als er niemand aanwezig is. Dit bespaart energie én kosten en is daarnaast fijn voor de bewoners. De tijden en specifieke plannen kunnen per gebouw individueel worden bepaald aan de hand van een poortonderzoek. 

Hiermee draagt BIZ The Olympic Amsterdam bij aan energiebesparing en vermindering van de lichtvervuiling, onderwerpen die wereldwijd onder de aandacht zijn momenteel! Zie hier een filmpje van klimaatactivisten in Parijs die handmatig lichten hebben uitgezet. 

Binnenkort meer nieuws over dit mooie project.