Uitslag informele draagvlakmeting – doorstart BIZ

Published on Thursday, April 14news

The Olympic Amsterdam zit in haar laatste BIZ jaar en 2022 staat in het teken van de doorstart. Om deze doorstart te kunnen maken moet er een procedure worden doorlopen en een van de eerste stappen daarin is het houden van een informele draagvlakmeting. Alle deelnemers mogen hun stem uitbrengen en op die manier laten weten of zij de BIZ van waarde vinden.

In het eerste vijfjarenplan heeft The Olympic Amsterdam 4 pijlers opgenomen:
– Marketing en promotie
– Uitstraling leefbaarheid en veiligheid
– Strategische evenementen programmering
– Vertegenwoordiging zelfstandige winkeliers en horeca

De vraag is nu of de BIZ de verwachtingen op het gebied van deze pijlers heeft waargemaakt.
De afgelopen twee weken hebben alle BIZ deelnemers hun stem kunnen laten horen en dat was best spannend, want we willen graag nog eens 5 jaar door. Gelukkig is de meerderheid van de BIZ deelnemers het daarmee eens en hebben we een voldoende meerderheid van stemmen behaald om de officiële procedure verder te doorlopen. 

We gaan nu nieuwe plannen uitwerken en daarin ook de argumenten verwerken van degenen die NIET voor een doorstart zijn. Zo proberen we zo goed als binnen de mogelijkheden van een BIZ aan ieders wensen tegemoet te komen.

In oktober/november volgt de officiële herstemming; het blijft een spannend jaar!