Vurige Geschiedenis: de Amazonenstraat

Published on Monday, September 13news

De Stadionbuurt kent een rijke historie. En hoewel die historische verhalen eigenlijk voor het oprapen liggen, gaan ze vaak in de waan van de dag verloren. Om die reden besteden we in de rubriek ‘Vurige Geschiedenis’ graag aandacht aan alle historische verhalen uit de het gebied van BIZ The Olympic Amsterdam. Deze keer: de Amazonenstraat.

Na het verhaal van vorige keer over de Hesperiden, behandelen we nu nog een Griekse mythe: die van de Amazonen. Deze mythe gaat over vrouwelijke strijders uit Noord-Turkije die bekend stonden om hun krijgskunst. De vrouwen streden altijd te paard en zouden zelfs hun rechterborst amputeren om beter te kunnen boogschieten, al is dat laatste nooit bewezen. 

De Grieken vreesden de Amazonen; iets wat in schril contrast staat met de verhoudingen tussen man en vrouw destijds. De cultuur was patriarchaal, waarbij de vrouw ondergeschikt was. Vrouwen stonden hun hele leven namelijk onder autoriteit van een man. Eerst hun vader, later hun man en nog later (in het geval dat ze weduwe werden) van hun zoon.

De Amazonen stonden juist geen mannen toe in hun stam. Slechts twee keer per jaar ontmoetten zij mannen van een ander volk om de stam in stand te houden. De zonen die ze baarden gingen terug naar hun vaders, terwijl de dochters door de Amazonen werden opgevoed. 

Het is altijd de vraag geweest of de Amazonen echt hebben bestaan. Dit artikel van Vice beargumenteert dat ze wél hebben bestaan.