Achter de schermen van de BIZ – Highlights bestuursvergadering!

Geplaatst op donderdag 4 meinieuws

BIZ The Olympic Amsterdam runt zichzelf niet en daarom vergadert het bestuur één keer per maand over wat er speelt in het gebied, welke plannen er zijn en welke actiepunten daarbij horen. Omdat wij graag een kijkje achter de schermen willen bieden, delen we hierbij een aantal highlights uit de vergadering! Op dinsdag 28 april kwam het bestuur weer bij elkaar. 

In het activiteitenplan staan de vier pijlers waar de BIZ aan werkt: marketing & promotieuitstraling, leefbaarheid en veiligheidstrategische evenementenprogrammering en de duurzame projecten. Bij elke vergadering komen onderwerpen uit één of twee van de BIZ pijlers aan bod. Deze vierde editie stonden de ALV van 21 apriluitstraling, leefbaarheid en veiligheid en de duurzame projecten op de agenda.

ALV – vrijdag 21 april

Ondanks dat The Olympic Amsterdam een stichting is en dus geen leden heeft, vindt het bestuur het toch belangrijk elk jaar een Algemene Ledenvergadering te organiseren. Zo’n vergadering geeft de BIZ deelnemers de gelegenheid alle plannen en de financiën uitgelegd te krijgen en vragen te stellen aan het bestuur. De opkomst was niet heel hoog, maar er zijn waardevolle vragen gesteld en opmerkingen gemaakt, dis het bestuur mee zal nemen in de activiteiten en plannen.

Poortonderzoeken GBC & Gemeente A’dam bij het Olympisch Stadion en The Garage

Een ander belangrijk punt zijn de duurzame projecten, waarbij de focus ditmaal lag op de poortonderzoeken die de Green Business Club in samenwerking met de gemeente Amsterdam heeft uitgevoerd. Tijdens deze onderzoeken zijn bij Het Olympisch Stadion en The Garage de vervoersbewegingen genoteerd. Gedurende een hele week hebben studenten rondom deze twee gebouwen gestaan en alle leveranciers en/of dienstverleners in kaart gebracht. Doel van het onderzoek is om met de resultaten te gaan kijken hoe de vervoersbewegingen verminderd kunnen worden, door bijvoorbeeld gezamenlijk kantoorartikelen in te kopen bij 1 centraal punt. 
De resultaten van het onderzoek zijn inmiddels bekend, maar moeten nog geïnterpreteerd worden door een gespecialiseerd onderzoeksbureau die de cijfers ook kan “lezen”. Binnenkort weten we hier meer over.

Samenwerking met GroeneBuurten en bewoners – beplanting in lege boomringen op het terrein rondom het Stadion

Vanuit de bewoners uit het gebied van The Olympic Amsterdam is een initiatief gestart om de drie nu nog lege boomringen die op het terrein van het stadion liggen te gaan opvullen met planten. Samen met de organisatie GroeneBuurten (locatie: Stadionplein 65) hebben zij contact gezocht met de gemeente om toestemming te vragen en die hebben zij gekregen. Het bestuur wil dit initiatief graag ondersteunen en zal de al beschikbare subsidie verdubbelen, waardoor er hopelijk op korte termijn van start kan worden gegaan.

Robert Kok stopt als bestuurslid

Robert Kok heeft afscheid genomen bij Colliers en daarmee ook zijn functie bij het bestuur van de BIZ neergelegd. Ondanks dat Robert zich pas sinds januari 2023 bij het bestuur had aangesloten, heeft hij een waardevolle bijdrage geleverd met zijn kennis en inzichten.
Het bestuur wil Robert heel hartelijk danken en wenst hem veel succes met de volgende stappen, zowel zakelijk als privé.

Uiteraard stond er veel meer op de agenda, maar dit waren twee belangrijke punten waar we BIZ deelnemers graag bij betrekken om over mee te denken. Heb je interesse en wil je meedenken met Eva en Mirjam over de nieuwe feestverlichting? Of meer weten over de onderwerpen waar het bestuur over vergadert?
Neem dan contact op via mirjam.biztheolympic@gmail.com