Achter de schermen van de BIZ – samenvatting vergadering bestuur!

Geplaatst op woensdag 15 maartnieuws

BIZ The Olympic Amsterdam runt zichzelf niet en daarom vergadert het bestuur één keer per maand over wat er speelt in het gebied, welke plannen er zijn en welke actiepunten daarbij horen. Omdat wij de BIZ-deelnemers graag willen meenemen en een kijkje achter de schermen willen bieden, delen we hierbij een samenvatting van de belangrijkste punten!

Afgelopen dinsdag 7 maart was de tweede bestuursvergadering van 2023 en een vast agendapunt zijn de financiën van The Olympic Amsterdam. Klopt alles nog en welk budget is er beschikbaar voor welk project of evenement? De diverse aan te vragen subsidies worden besproken (bijvoorbeeld van activiteiten georganiseerd door de BIZ) en er wordt gerefereerd aan de jaarbegroting van de BIZ.

In het activiteitenplan staan de vier pijlers waar de BIZ aan werkt: marketing & promotieuitstraling, leefbaarheid en veiligheidstrategische evenementenprogrammering en de Duurzame projecten. Omdat 1,5 uur vergaderen te kort is om alles aan bod te laten komen staan komen er elke vergadering twee pijlers op de agenda.

Dit keer was de eerste pijler die werd besproken: Marketing & Promotie. Bij deze pijler is ook de Marketing werkgroep betrokken. Op basis van de voorkeuren en ideeën van deze werkgroep zal in overleg met het bestuur projecten worden gekozen om de komende tijd op te focussen. Verder is er ingegaan op de activering van Chainels. Deze tool is bedoeld om de betrokkenheid bij elkaar en de BIZ te vergroten en daarom dan ook meteen een oproep om jouw collega’s ook lid te maken. 

Meld hier je collega’s aan om deel uit te maken van de community!

Ten tweede kwam de pijler Strategische evenementenprogrammering aan bod. Er zijn verschillende projecten en evenementen besproken, zoals een samenwerking met het Grachtenfestival en het opnieuw organiseren van de wielerronde “Around The Olympic Amsterdam”. Veel informatie kunnen we nog niet geven, maar het de vooruitzichten zijn goed! Voor de tweede editie van “Around The Olympic Amsterdam hebben we al een voorzichtige datum (zaterdag 17 juni) in gedachten en  hierover volgt binnenkort meer nieuws. Tot slot zijn de data voor de komende Morning Meetups alvast ingepland. Check de uitnodiging voor de eerstvolgende op 29 maart bij B-One Training.

Wil je alles weten over de BIZ en waar het bestuur zich mee bezig houdt? Kom dan op 21 april naar de Algemene Ledenvergadering (ALV). Zie hiervoor de uitnodiging in verderop in deze nieuwsbrief.

Hou voor meer informatie over de projecten en evenementen vooral de nieuwsbrieven in de gaten en graag tot snel bij een van de BIZ evenementen!