BIZ The Olympic Amsterdam 5 jaar verder – plannen voor de toekomst!

Geplaatst op woensdag 9 novembernieuws

Nu het officieel is dat de BIZ nog vijf jaar verder mag werken aan de leefbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit van het gebied kunnen we met enthousiasme kijken naar de toekomst. Door de herstemming weten we dat we ruim voldoende draagvlak hebben om allerlei oude maar ook nieuwe plannen en ideeën verder uit te gaan werken.

Wat gaan we doen?

Allereerst gaan we verder met de verduurzaming van The Olympic Amsterdam door het project rondom de plasticvrije terrassen te vervolgen. Tevens streven we naar verbetering van het verblijfsklimaat op het Stadionplein en gaan we proberen diverse thema’s uit het al eerder geschetste “Wensbeeld” te realiseren. We gaan onderzoek doen naar de mogelijkheid tot gezamenlijke inkoop (bijv. kantoorartikelen), meedoen met de actie “Zuidas doet het licht uit” van de Green Business Club en kijken naar uitbreiding van “groen” in het gebied.

Natuurlijk gaan we in de komende vijf jaar nieuwe “Morning Meetups” en “BIZ Borrel & Bites” organiseren, die de BIZ-deelnemers de mogelijkheid geven om elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen. Ook zal aan de hand van de werkgroep marketing verder worden gewerkt aan plattegronden van het gebied die de BIZ en de ondernemers beter in kaart zullen brengen. 

In het verleden is al gebrainstormd over nieuwe ideeën die het gebied nog leuker en aantrekkelijker kunnen maken en nu kunnen we deze ideeën van de plank gaan halen. Eén van die ideeën is de toevoeging van “street art”, die het gebied een bijzondere uitstraling kan geven. Een dergelijk project willen we samen met alle gebruikers (niet alleen ondernemers, maar ook bewoners en bezoekers) van het gebied gaan uitwerken. 

Tot slot treden in deze nieuwe periode nieuwe ondernemers toe tot het bestuur van de BIZ, wat de vertegenwoordiging van The Olympic Amsterdam voor alle BIZ-deelnemers nog breder en inclusiever maakt!

Genoeg plannen dus voor de toekomst en wij hebben enorm veel zin om ermee aan de slag te gaan.

Heb jij leuke ideeën of plannen voor de toekomst van de BIZ? Laat het weten en doe en denk mee! Neem contact op met Community Manager Mirjam Harding via : mirjam.biztheolympic@gmail.com