1

Brainstorm sessie bestuur BIZ – plannen voor 2023

Geplaatst op donderdag 2 februarinieuws

De ambities van BIZ The Olympic Amsterdam zijn groot!
In het nieuwe vijfjaren plan (periode 2023 – 2027) staat wat de BIZ allemaal voor plannen heeft voor de komende jaren op het gebied van de 4 pijlers marketing & promotie, uitstraling, leefbaarheid en veiligheidstrategische evenementenprogrammering en de organisatie van de BIZ.

Om uit alle ambities een selectie te maken voor het huidige jaar heeft het bestuur op 25 januari een sessie gehouden. Alle ideeën en plannen uit het BIZ plan zijn aan bod gekomen die invulling moeten gaan geven aan de volgende ambities:

Marketing & Promotie

 • Naamsbekendheid van The Olympic Amsterdam vergroten;
 • Versterken van de samenwerking met Amsterdam Marketing ter promotie van The Olympic Amsterdam;
 • Ontwikkeling van een “selfie object” voor het gebied. 

Uitstraling, leefbaarheid en veiligheid van het gebied

 • Kwaliteit van de openbare ruimte op peil houden – een schoon, heel en veilig gebied;
 • Bewegwijzering binnen en rondom het gebied;
 • Sfeer openbare ruimte;
 • Continuering grondstoffen hub Oscar Circulair en realiseren van een vaste plek na afronding pilot;
 • Onderzoek naar verduurzaming;
 • Betrokkenheid BIZ deelnemers kantoren vergroten;
 • Aandacht BIZ deelnemers “deelgebieden”.

Strategische evenementen programmering

 • Rondes van Amsterdam – “Around The Olympic Amsterdam”;
 • Jaarlijks terugkerende bric à brac – curiosa/brocante markt;
 • Evenement t.b.v. 100-jarig bestaan Olympisch Stadion;
 • Aanhaken bij evenementen van partner organisaties

Organisatie BIZ

 • Professionaliseren organisatie;
 • Connectie met andere BIZ-en – bevorderen onderlinge samenwerking en kruisbestuiving;
 • Samenwerking met partners buiten de BIZ.

Het bestuur gaat uit alle plannen een selectie maken voor het lopende jaar en zal daarna een jaarplan voor 2023 maken.
Wil je weten wat er in het 5-jaren BIZ plan staat? Volg dan deze link:

BIZ plan The Olympic Amsterdam 2023 – 2027

Wil je meedenken? Stuur dan je ideeën en/of suggesties naar Community Manager Mirjam via: mirjam.biztheolympic@gmail.com