Convenant Oscar Circulair, Gemeente Amsterdam en de BIZ is ondertekend!

Geplaatst op woensdag 13 decembernieuws

Op woensdag 6 december is het convenant tussen Oscar Circulair, de BIZ en Gemeente Amsterdam officieel getekend! Hiervoor kwamen de drie betrokken partijen speciaal samen in het Olympisch Stadion. Een mooie mijlpaal, die na afloop werd gevierd met een taartje van BIZ-deelnemer en Oscar-klant de Drie Graefjes! 

Eerder deelden we al dat de pilot van de afvalstoffenhub een succes was en het collectief ook op de lange termijn in het gebied zal blijven; nu staat dat officieel zwart op wit!

Vanuit de BIZ werd gedeeld dat zowel de eigenaren als de ondernemers tevreden zijn met het collectief. Ook Oscar Circulair en de Gemeente Amsterdam zijn tevreden. Het Stadiongebied wordt als voorloper en voorbeeld beschouwd voor andere gebieden en gemeenten op het vlak van duurzame afvalverwerking en hoe goed dat kan werken! Daar mogen we als BIZ heel trots op zijn. 

Over het collectief
Binnen het Circulair Afvalcollectief The Olympic zijn BIZ-leden verenigd voor de inzameling van hun afval- en grondstoffen; die zo goed mogelijk gescheiden met een licht emissievrij voertuig worden ingezameld en gebundeld op de grondstoffenhub. Inzameling gebeurt deels door mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Zo maken we de buurt schoner, duurzamer en socialer. Na de positieve beoordeling van de pilot wordt de verlenging van het convenant op 6 december getekend en wordt de zoektocht naar een lange termijn locatie voor de grondstoffenhub in gang gezet. Zo kunnen BIZ The Olympic en Oscar Circulair samen met alle ondernemers in het gebied blijvend werken naar een afval- en emissievrij gebied, waar afval zoveel mogelijk inpandig wordt opgeslagen om het mooie erfgoed ins ons gebied te laten schitteren. Alle bedrijven en organisaties in het Stadiongebied zijn welkom om aan te sluiten: hoe meer ondernemers, hoe groter de impact!
 

https://oscarcirculair.nl/