Doorstart BIZ 2023 – 2027

Geplaatst op woensdag 2 februarinieuws

De BIZ “The Olympic Amsterdam” is in 2018 gestart voor een periode van 5 jaar en die loopt per 31 december 2022 af. Dit betekent dat we dit jaar een doorstart-procedure met de BIZ gaan doorlopen. De allerbelangrijkste vraag daarbij is: “Gaan we nog weer 5 jaar verder met de BIZ?” en deze vraag gaan we aan alle BIZ deelnemers voorleggen.

We zullen eerst via een informele draagvlakpeiling meten of er voldoende animo voor zo’n doorstart is. We zullen daarvoor een nieuw vijfjarenplan opstellen met de doelstellingen die we belangrijk vinden. Uiteraard betrekken we de BIZ-deelnemers daarbij middels info-mails en (hopelijk live) bijeenkomsten. In oktober en november van dit jaar volgt dan de officiële stemronde. Elke BIZ-deelnemer krijgt een stembiljet om zijn/haar stem te laten gelden en mag JA of NEE zeggen.

Binnen het BIZ team (bestuur en community team) zien wij ook voor de komende jaren weer veel kansen voor “The Olympic Amsterdam”. Zeker omdat we de afgelopen jaren veel bereikt hebben, hebben we veel zin om dit ook in de nieuwe periode (2023 – 2027) te blijven doen.

We komen binnenkort met meer informatie over de doorstart; in april komt Community manager Mirjam bij iedereen langs voor de informele draagvlak peiling. Zijn er al vragen over de doorstart? Neem daarvoor contact op met Mirjam via: mirjam.biztheolympic@gmail.com of bel: 06-52548145