Doorstart BIZ – We gaan stemmen van 3 oktober t/m 7 november!

Geplaatst op woensdag 28 septembernieuws

Vanaf maandag 3 oktober is het dan eindelijk zover: de periode van de herstemming gaat van start! Tot en met 7 november hebben alle gebruikers én alle eigenaren van de bedrijfspanden binnen het gebied van The Olympic Amsterdam de mogelijkheid zich uit te spreken en te bepalen of de BIZ een nieuwe periode van 5 jaar ingaat.

Alle stembiljetten zijn opgehaald door Mirjam, Community Manager van de BIZ, en liggen klaar om uitgedeeld te worden. Op woensdag 5 oktober organiseren we een speciale editie van de Morning Meetup met de mogelijkheid om naar de stembus te komen.  Zie hiervoor de uitnodiging in deze nieuwsbrief.

Waarom is de BIZ ook alweer belangrijk?

Ons gezamenlijk doel is om de kwaliteit en de leefbaarheid van het gebied van The Olympic Amsterdam hoog te houden en waar mogelijk te vergroten. Een gebied met een fijn ondernemersklimaat, waar medewerkers graag werken, waar bewoners graag wonen en waar bezoekers graag komen. Daar gaat het bij de The Olympic Amsterdam om! Stemmen jullie ook vóór een nieuwe BIZ periode van 2023 – 2027?

Wat zijn de voordelen van de BIZ?

 • Jaarlijks zo’n € 140,000 budget om ons gebied op de kaart te  zetten;

 • De BIZ werkt als (budget) multiplier door subsidiemogelijkheden;

 • Iedereen betaalt mee aan de vergroting van de kwaliteit en leefbaarheid van het gebied;

 • Een community team met een Community Manager als toegankelijk aanspreekpunt;

 • Goede samenwerking met en medewerking van de gemeente, politie en overige instanties. Een BIZ is een sterke gesprekspartner;

 • Een veilig gebied door samenwerking met politie en gemeente;

 • Promotie en marketing van het gebied via de website en social media kanalen

 • Meer saamhorigheid en kansen voor samenwerking tussen ondernemers;

 • Eenduidige uitstraling voor het gebied, door o.a. feestverlichting, vlaggen en/of banieren etc.

 • Gezamenlijke evenementen zoals Around The Olympic Amsterdam, Morning Meetups & andere netwerkbijeenkomsten;

 • Gezamenlijke projecten: Oscar Circulair, Verbetering Verblijfsklimaat Stadionplein, Plasticvrije Terrassen etc.;

Hoe gaat de herstemming plaatsvinden?

Zoals eerder vermeld krijgen álle BIZ deelnemers (zowel gebruikers als eigenaren van de bedrijfspanden) tijdens de periode van herstemming een stembiljet van de gemeente Amsterdam. Op 5 oktober organiseren we een Morning Meetup (van 08:30 – 09:30 uur bij Het Portiershuisje, Stadionplein 2), waar we nogmaals uitleg en toelichting zullen geven over voor wie dit nodig heeft. Tijdens de Meetup zal er een officiële stembus worden geplaatst en kan iedereen ook letterlijk zijn/haar stem uitbrengen. Na de Meetup kan er nog gestemd worden tot 12:00 uur. Alleen komen om te stemmen kan dus ook.

En wat gebeurt er als een BIZ deelnemer niet bij de Morning Meetup kan zijn?

Bij degenen die niet bij de Meetup aanwezig kunnen zijn, komen we persoonlijk langs met de stembiljetten. Lukt het in de periode van 3 t/m 23 oktober nog niet om het stembiljet te overhandigen dan wordt het alsnog opgestuurd. Zo is er voldoende tijd om de stem uit te brengen (via de post of de mail).

Op 8 november volgt de uitslag van de herstemming.