Doorstart BIZ: interview met Ariën Bos van "Het Amsterdamse Proeflokaal"

Geplaatst op dinsdag 5 julinieuws

BIZ The Olympic Amsterdam is gestart in 2018 en bevindt zich nu in het laatste jaar van de BIZ periode. Dit betekent dat we een doorstart gaan maken om nog eens vijf jaar verder te kunnen gaan. Tijd om de balans op te maken en stil te staan bij het belang van een BIZ. Wat zijn de voordelen en wat hebben we bij The Olympic Amsterdam allemaal gedaan en bereikt? Het community team laat graag een BIZ deelnemer aan het woord en vraagt naar ervaringen.

Deze keer gaat het gesprek tussen Mirjam Harding, community manager van de BIZ, en Ariën Bos, General Manager van Het Amsterdamse Proeflokaal.

Mirjam: “Hallo Ariën, wat fijn dat je even de tijd wil nemen om wat vragen te beantwoorden en jouw ervaring met de BIZ met ons wil delen. Wil je ons eerst even vertellen wie je bent en hoe je bij The Olympic Amsterdam betrokken bent?”

Ariën: “Daar maak ik graag tijd voor en laat ik inderdaad beginnen met eerst even iets over mijzelf te vertellen. Mijn naam is Ariën Bos en ik werk sinds 2020 voor Het Amsterdamse Proeflokaal. Bij de start van de BIZ in 2017 was ik er dus nog niet bij, omdat ik toen nog op het Rembrandtplein werkte. Daar had ik al wel ervaring met een goedlopende ondernemersvereniging (OV) waarbij de ondernemers als motto hadden: “Je kunt beter met elkaar samenwerken, dan elkaar tegenwerken” en daar stond en sta ik nog steeds helemaal achter. Toen ik in 2020 op het Stadionplein startte, was ik dan ook heel blij te horen dat ook daar de ondernemers zich hadden verenigd en er zelfs een BIZ was gevestigd. Zo’n BIZ is nog nét weer een stapje beter dan een OV, vind ik. Met een BIZ zijn alle ondernemers in een gebied automatisch deelnemer en dat geeft veel daadkracht. Door samen te werken binnen een BIZ krijg je gewoon meer voor elkaar en komen dingen echt van de grond!” 

Mirjam: “Mooi dat je spreekt  over samenwerken; dat is waar een BIZ zeker voor bedoeld is! Kun je een paar concrete voorbeelden geven van resultaten die we met de BIZ hebben bereikt?”

Ariën: “Bij de start als General Manager van Het Amsterdamse Proeflokaal werd ik meteen geïnformeerd over het gezamenlijke afvalinzameling project vanuit de BIZ. Dat project gaf zo’n positief signaal af, daar wilde ik wel meer over weten. Inmiddels is dit project afgerond met een grondstoffenhub dat gerund wordt door Oscar Circulair als resultaat. Ik vind dat we daar als BIZ echt heel trots op mogen zijn.
Een ander project waar ik met heel veel plezier aan heb meegewerkt is het onderzoek naar de verbetering van het verblijfsklimaat op het Stadionplein. Als horecaondernemer hadden we veel last van windhinder en hittestress op het Stadionplein. In de praktijk bleek de vernieuwde inrichting van het plein niet ideaal en de BIZ is toen een onderzoek gestart met de verbetering van het verblijfsklimaat op het plein als doel. In twee fasen is dit onderzoek uitgewerkt met als eerste resultaat dat we terrasschermen en parasols mogen verankeren, wat eerst niet mocht. De tweede fase heeft een heel mooi wensbeeld opgeleverd, dat we in de komende periode willen gaan gebruiken om te lobbyen bij de gemeente om tot realisatie ervan te komen.
Tot slot vond ik ons eigen evenement “Around The Olympic Amsterdam” erg leuk. Het moet nog even groeien de komende jaren, maar ik denk dat dit een perfect voorbeeld is van hoe je concreet samen kunt werken én de buurt op de kaart kunt zetten.”

Mirjam: Goed te horen dat er mooie dingen zijn bereikt in de afgelopen jaren. Welke kansen en mogelijkheden zie jij voor een nieuwe BIZ periode van nog eens vijf jaar?

Ariën: “Allereerst kunnen we met een nieuwe BIZ periode voortzetten wat we al hebben. Concreet denk ik dan bijvoorbeeld aan de sfeerverlichting tijdens de feestmaanden. Dit kun je als enkele ondernemer niet voor elkaar krijgen. In de tweede plaats zou de realisatie van thema’s uit het wensbeeld echt heel mooi zijn. Meer groen, betere verlichting, toevoeging van kunst; allemaal punten die de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van het gebied vergroten. Ook ten aanzien van de programmering van en op het Stadionplein valt nog winst te behalen. Het lijkt mij heel goed als we ook de buurt meer gaan betrekken bij onze plannen; dan maken bewoners en ondernemers samen de buurt tot een fijne plek.
Ook hoop ik dat we de komende periode onze sponsorovereenkomsten kunnen blijven voortzetten. Door de ondersteuning van bijvoorbeeld ARTZUID hebben we hun sculptuurroute naar ons gebied kunnen halen, wat veel (en ook nieuwe) bezoekers heeft opgeleverd. Het zou te gek zijn als we zoiets ook kunnen doen met het Amsterdam Light Festival en volgens mij is daar al contact mee. Hopelijk komt daar een mooie samenwerking uit voort.
Tot slot hoop ik dat we in de toekomst nog meer gezamenlijke evenementen kunnen gaan neerzetten. De ingrediënten zijn daarvoor ruimschoots aanwezig als je het mij vraagt.”
 

Mirjam: “Goed te horen dat we nog heel veel dingen kunnen doen de komende jaren. Dank je wel voor je input en tijd. 

Ariën: “Heel graag gedaan. Ik hoop dat ik met mijn verhaal andere BIZ deelnemers inspireer en zij net als Het Amsterdamse Proeflokaal “JA” stemmen voor nog eens 5 jaar BIZ The Olympic Amsterdam!