Evenementen informatie | Oranjebloesem & Het Amsterdams Verbond

Geplaatst op dinsdag 16 aprilnieuws

Net als in voorgaande jaren zal het Olympisch Stadion host zijn van de twee grote evenementen Oranjebloesem en Het Amsterdams Verbond.
Hieronder volgt belangrijke informatie over deze evenementen.

—————————————————————————–

Op Koningsdag (27-04-2024) vindt Oranjebloesem Festival (OB) en op Bevrijdingsdag (05-05-2024) vindt Het Amsterdams Verbond (HAV) plaats in en rondom het Olympisch Stadion. De organisatie is in handen van 4PM Entertainment en E&A Events. De vergunning wordt verleend door stadsdeel Amsterdam-Zuid. Met dit bericht informeren we iedereen graag over deze evenementen. 

Geluid

Soundchecks duren nooit langer dan 60 minuten en zijn nooit aaneengesloten. Het heeft onze hoogste prioriteit dat (geluids)overlast tot een minimum beperkt blijft. Regels met betrekking tot geluid worden dan ook zeer nauwkeurig nageleefd. Tijdens de evenementen zal de organisatie strikt toezien dat de door het stadsdeel opgelegde geluidsnormen niet worden overschreden. Tijdens de evenementen vindt er live monitoring plaats (ook de gemeente kan dit zien) door een extern bedrijf. Dit zodat we het geluidniveau direct kunnen aanpassen indien deze te hoog is.

Het kan voorkomen dat er na 23:00 uur wordt gewerkt; dit zijn uitsluitend werkzaamheden waarmee geen geluidsoverlast gemoeid gaat. Enkel op 27 april en 5 mei kan er iets langer geluidsoverlast verwacht worden i.v.m. de schoonmaak in en rondom het Olympisch Stadion na afloop van de evenementen.

Verkeersmaatregelen

De weg rondom het Olympisch Stadion is enkel toegankelijk voor bestemmingsverkeer. Daarnaast kan je, op 27 april en 5 mei, rekening houden met de volgende verkeersmaatregelen:

Het Olympisch Stadion, Stadionplein en de parkeergarag

  • De rondweg rondom het Olympisch Stadion is voor al het verkeer afgesloten;
  • De parkeergarage bij het Olympisch Stadion blijft bereikbaar door middel van een omleiding via Eosstraat en Rheastraat;
  • Vanaf 21:00 uur wordt de Stadionweg vanaf kruispunt Amstelveenseweg/Stadionweg in beide richtingen afgesloten. Het fietspad langs de zijde van het Olympisch Stadion wordt op beide dagen om 10:00 uur afgesloten voor fietsverkeer. Houd er rekening mee dat er omleidingen gelden via de Stadionweg en de Parnassusweg.

Laan der Hesperiden

  • Om fietsenparkeren te faciliteren plaatst de organisatie een groot aantal fietsenstallingen langs het fietspad aan de Laan der Hesperiden en bij de Afroditekade.
  • De Laan der Hesperiden wordt afgesloten vanaf het Stadionplein richting de parkeergarage;
  • Inpandige parkeergarage ter hoogte van nummer 166 blijft bereikbaar. De route naar deze parkeergarage loopt via de Eosstraat en Rheastraat;
  • Om wild parkeren te voorkomen worden enkel bewoners bij de Eosstraat doorgelaten door de verkeersregelaar. 

IJsbaanpad

  • Het IJsbaanpad, ter hoogte van de rotonde richting de Jachthavenweg, is op 27 april en 5 mei van 10:00 tot 01:00 uur afgesloten. 

Fred Roeskestraat

  • De Fred Roeskestraat wordt ingericht voor besteld vervoer en kiss & ride. Deze is daarom op 27 april en op 5 mei van 10:00 tot 01:00 uur afgesloten. 

Station Amsterdam Zuid WTC

  • De looproute voor bezoekers van en naar Station Zuid loopt vanaf het Strawinskypad, via de Fred Roeskestraat, over de Amstelveenseweg naar de Laan der Hesperiden.

Toezicht openbare orde

Zowel bij het binnenkomen als bij het verlaten van het evenement wordt door de beveiligingsorganisatie toegezien op een goede dosering van bezoekersstromen. De beveiligingsorganisatie doet dit in nauwe samenwerking met handhaving en de politie.

Om wild parkeren in de omliggende woonwijken tegen te gaan worden er door de organisatie verkeersregelaars ingezet. Langs de looproute tot aan het evenemententerrein worden toiletten en afvalbakken geplaatst om wildplassen en zwerfvuil tegen te gaan. Ook vindt er een eindschoonmaak plaats.

Contact

Ervaar je ondanks onze maatregelen toch overlast dan kan je contact opnemen met de evenementenorganisatie of de gemeente Amsterdam:

4PM Entertainment/E&A Events

Telefoon: +31 6 47097062 (ook bereikbaar via whatsapp) 

Email: info@oranjebloesem.com/info@hetamsterdamsverbond.nl

Graag naam en adres vermelden bij het bericht. De melding wordt indien mogelijk direct verholpen.

Gemeente Amsterdam – Eventuele meldingen en klachten tijdens de evenementen kunnen op het gemeentelijk informatienummer 14020 worden doorgegeven. Dit nummer is 24/7 bereikbaar. Meldingen en klachten kunnen tevens online via www.amsterdam.nl gemeld worden, gebruik dan de zoekterm “melding overlast openbare ruimte”. 

Waar mogelijk proberen wij met iedereen rekening te houden. Mochten er op voorhand punten zijn die je graag met ons wil delen, dan weet je ons te bereiken.

Wij hopen iedereen hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

De organisatie van Oranjebloesem en Het Amsterdams Verbond en het Olympisch Stadion Amsterdam