Oscar deelt… een oproep!

Geplaatst op donderdag 30 maartnieuws

BRON: Renske de Greef en Kasper Soeters, NRC 24 maart 2023

In deze maandelijkse rubriek deelt Oscar weetjes, tips & tricks en succesverhalen met betrekking tot afvalscheiding en preventie (in en rondom het Olympisch Stadion). Laat je inspireren en maak afval scheiden leuk!

Wie afgelopen week het nieuws heeft gevolgd, is het vast niet ontgaan: De uitstoot van broeikasgassen op mondiale schaal dient onmiddellijk te verminderen om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te halen en aanpassing aan klimaatverandering mogelijk te houden. Dit blijkt uit het IPCC-rapport dat vorige week is gepubliceerd. Duizenden klimaatwetenschappers werkten hieraan samen, op verzoek van bijna 200 landen.

Naar verwachting wordt de 1,5 graden, het streefdoel van het klimaatakkoord van Parijs, over tien jaar al bereikt. Met het snel en vergaand terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en verwijdering van CO2 uit de atmosfeer kan op de langere termijn deze opwarming wel weer beperkt worden tot 1,5 graden. Wij bereiken dit alleen als er grote transities, zoals de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie, sneller in gang worden gezet.

Op weg naar de circulaire economie moet onder andere het systeem van afval- en grondstoffeninzameling in steden op de schop. Wilt u samen met afvalrevolutionair Oscar Circulair koplopen in deze transitie? Sluit dan aan bij ons collectief!

Wij zamelen afval en grondstoffen met een emissievrij voertuig in en redden waardevolle grondstoffen uit de verbrandingsoven. Wij verminderen hiermee de uitstoot van vervuilende vrachtwagens, maar besparen ook CO2 doordat we grondstoffen een tweede leven geven en daardoor minder primaire grondstoffen nodig hebben.

Wilt u ook aansluiten bij het afval en grondstoffencollectief van BIZ The Olympic Amsterdam? Of heeft u een andere vraag of opmerking over onze dienstverlening?
We horen het graag!

mail@oscarciruclair.nl | 020 – 24 43 829 | www.oscarcirculair.nl

Oscar Circulair is verantwoordelijk voor de inzameling van afval en grondstoffen van organisaties in en rondom het Olympisch Stadion. Het doel van Oscar is de restafvalstroom te reduceren, hoogwaardige grondstoffenstromen te bundelen voor hergebruik en (vervuilende)
vervoersbewegingen te beperken.