Oscar Circulair deelt… successen!

Geplaatst op woensdag 2 februarinieuws

Vanaf heden deelt Oscar Circulair in deze rubriek weetjes, tips & tricks en succesverhalen met betrekking tot afvalscheiding en -preventie (in en rondom het Olympisch Stadion). Laat je inspireren en maak afval scheiden leuk!

Op 1 juli 2021 is een nieuw afvalcollectief van BIZ The Olympic Amsterdam van start gegaan: de Zero Waste Expeditie Olympisch, onder leiding van Oscar Circulair. 

Oscar heeft zich sindsdien samen met zijn deelnemers volop ingezet op het reduceren van vervuilende afvalgerelateerde vervoersbewegingen, het verhogen van recycling door het stimuleren van betere afvalscheiding en het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Wij zijn trots op wat wij samen met jullie hebben bereikt en kijken ernaar uit dit jaar samen verder te werken aan onze koers: op weg naar Zero Waste!

Resultaten 2021:

  • 38.000 kg afval en grondstoffen zijn gescheiden ingezameld.
  • Het percentage restafval van de BIZ van 55% is teruggebracht naar 34% binnen het collectief.
  • Er zijn 4 extra arbeidsplaatsen gecreëerd voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Er werken nu 9 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor Oscar Circulair.
  • 25% van de leden van BIZ The Olympic Amsterdam zijn aangesloten aan het afvalcollectief.

Doelen 2022:

  • Het percentage restafval van onze vaste deelnemers verder terugbrengen naar 30%.
  • 40% van de leden van BIZ The Olympic Amsterdam is aangesloten bij het afvalcollectief en er worden dus nóg meer waardevolle grondstoffen ingezameld voor hergebruik en worden vervuilende vervoersbewegingen teruggebracht in het gebied.
  • Minstens 12 workshops, voorlichtingen of andere bijeenkomsten organiseren om ondernemers en andere stakeholders te inspireren en te begeleiden naar Zero Waste.

Wilt u ook graag deelnemen aan of meer informatie ontvangen over het collectief, neem gerust contact op!

mail@oscarciruclair.nl | 020 – 24 43 829 | www.oscarcirculair.nl

Oscar Circulair is verantwoordelijk voor de inzameling van afval en grondstoffen van organisaties in en rondom het Olympisch Stadion. Het doel van Oscar is de restafvalstroom te reduceren, hoogwaardige grondstoffenstromen te bundelen voor hergebruik en (vervuilende) vervoersbewegingen te beperken.