Werkgroep update: Schoon, Heel & Veilig in 2022

Geplaatst op dinsdag 18 januarinieuws

Hieronder geven we een overzicht van alle updates rondom de Werkgroep Schoon, Heel & Veilig. Deze werkgroep houdt zich, in nauwe samenwerking met Gemeente Amsterdam (gebiedsmakelaar Douwe Bruinsma) en Politie Amsterdam-Amstelland (wijkagent Ronald Wessels), bezig met de openbare ruimte. 

Schouw lopen
De leden van de werkgroep komen vier keer per jaar bijeen: tweemaal voor een overleg en tweemaal wordt er een schouw gelopen. Tijdens de schouw kijken we onder andere naar de stand van zaken met betrekking tot: 

  • Het onderhoud van groen;
  • Het onderhoud van de openbare ruimte en het wegdek;
  • De verlichting
  • Het straatmeubilair, zoals bankjes en fietsnietjes;
  • Overlast van ongedierte.

Binnen deze aspecten hanteren we een aantal onderhoudsniveaus die zijn afgesproken met Gemeente Amsterdam. Mocht je zelf iets op straat tegenkomen wat niet in orde of zelfs onveilig is, neem dan direct contact op met Community Manager Mirjam Harding (mirjam.biztheolympic@gmail.com) of de Gemeente. BIZ-deelnemers die graag onderdeel willen zijn van de werkgroep zijn tevens altijd welkom.

BIZ The Olympic Opschoonacties
Net als vorig jaar organiseren we ook in 2022 weer een aantal opschoonacties om zwerfvuil uit het gebied te verwijderen. Gewapend met vuilniszakken, grijpers en ringen (houders voor de zakken) gaan we op pad en ‘prikken’ we de buurt schoon.

De opschoonacties vinden in ieder geval plaats op 19 maart (tijdens de Landelijke Opschoondag) en 17 september (tijdens World Clean-Up Day). Zelf organiseren we ook nog een actie op vrijdag 17 juni, met aansluitend een (netwerk)borrel voor alle deelnemers. Zetten jullie deze data vast in jullie agenda’s?

De bomen
Tot slot is er voorzichtig nieuws over de bomen rondom het Olympisch Stadion. Er staan een aantal cirkels rond het stadion waar bomen moeten komen te staan. Deze zijn namelijk ooit verplaatst naar de waterkant en moeten nu teruggeplaatst worden. Het was lange tijd de vraag of de bomen dit zouden overleven.

Gisteren werd door Douwe Bruinsma en Jojanneke Deenik (gebiedsbeheerder Oud-Zuid) verteld dat de bomen waarschijnlijk toch wel terugkomen. Ondanks dat dit een voorzichtig bericht is, juichen we al een klein beetje en hebben nu goede hoop dat het dit jaar in ieder geval gaat lukken!