Project update: Verbetering Verblijfsklimaat Stadionplein (wensbeeld)

Geplaatst op woensdag 19 januarinieuws

In 2021 zijn we met BIZ The Olympic Amsterdam het project ‘Verbetering Verblijfsklimaat Stadionplein’ gestart.

Vanuit de wens van verschillende ondernemers om windhinder en hittestress tegen te gaan, hebben we dit project in twee fases geknipt. Fase 1 zorgde ervoor dat horecaondernemers parasols en terrasschermen onder bepaalde voorwaarden mochten verankeren.

Fase 2 heeft geresulteerd in een ‘wensbeeld’ voor de verdere inrichting van het vrij nieuwe Stadionplein. Hierbij waren opnieuw als uitgangspunten het tegengaan hittestress en windhinder met daarnaast het verblijf aangenamer te maken.

In 2022 zal de BIZ verder gaan met het wensbeeld en dit (in fases) gaan uitrollen waar mogelijk. De verschillende thema’s uit het wensbeeld kunnen los van elkaar worden gerealiseerd zonder dat het rommelig wordt. 

Een eerste gesprek met de gemeente heeft inmiddels plaatsgevonden. Tijdens dit gesprek hebben we alle kansen en mogelijkheden besproken. De diverse thema’s in het wensbeeld betreffen: 

  • De toevoeging van groen;
  • Placemaking: de menselijke maat, waaronder intimiteit en geborgenheid, aanbrengen op het plein;
  • Ruimte voor (sport)activiteiten creëren;
  • Het realiseren van een community garden/farm;
  • De toevoeging van sfeerverlichting
  • Alternatieve ondergronden onderzoeken om het stenige karakter tegen te gaan.

Vanuit buurtbewoners is er ook een wens tot vergroening. Deze mensen sluiten dan ook graag bij de BIZ aan. We zullen dit jaar aan iedereen vragen om mee te denken en mee te beslissen over wat prioriteit heeft tijdens diverse overleggen (al dan niet in werkgroep vorm). Gedurende het jaar gaan we coronaproof bijeenkomsten organiseren om een en ander samen verder uit te werken.