Save the date: BIZ Algemene Ledenvergadering – Maandag 4 april

Geplaatst op donderdag 17 februarinieuws

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Wij hebben deze gepland op maandag 4 april van 10:00 – 11:00 uur en de bijeenkomst zal online plaatsvinden zodat iedereen in de gelegenheid is erbij aanwezig te zijn.

Er staat veel op de agenda:

  1. De activiteiten van 2021 worden besproken en de bijbehorende jaarrekening wordt gepresenteerd;
  2. Het activiteitenplan met begroting voor 2022 wordt gepresenteerd;
  3. De doorstart van de BIZ voor de nieuwe periode van 2023 – 2027 komt aan de orde en hierbij is input van alle BIZ deelnemers van harte welkom. De vragen hierbij zijn vooral: wat gaan we de komende 5 jaar doen. Wat vinden we belangrijk en waar ligt de focus.

Alle gepresenteerde documenten (onder punten 1 en 2) zullen aan de BIZ deelnemers ter goedkeuring worden voorgelegd. 

De vergaderlink volgt via de mail, maar zet deze datum vast in de agenda want we hopen op een grote opkomst.