2

Sinds 1 juli is de Grondstoffenhub bij het Olympisch Stadion in gebruik!

Geplaatst op maandag 12 julinieuws

Oscar Circulair heeft hard gewerkt om op het Stadionplein van start te kunnen met het fijnmazige bedrijfsafvalmodel. Zeven dagen per week gaan we zero-emissie minder restafval, minder vervoersbewegingen en meer herbruikbare grondstoffen realiseren. Zo gaan we op weg naar een volledig Zero Waste en daarmee duurzamere en schonere Stadionbuurt. Let’s go!