Verslag Algemene Ledenvergadering 4 april 2022

Geplaatst op donderdag 14 aprilnieuws

Op 4 april vond de algemene ledenvergadering plaats bij Mobility Experience. Een fysieke bijeenkomst waar leden bij aan konden sluiten ter goedkeuring van de stukken voor 2021 (verantwoording activiteiten en jaarrekening) en de stukken voor 2022 (jaarplan en begroting). Via dit bericht willen we een samenvatting geven van de hoogtepunten van de ALV. 

Voorzitter Carla de Groot opende de bijeenkomst en heette iedereen van harte welkom. Zij vertelde iets over het ontstaan van de BIZ (2018) en het belang van betrokkenheid van de deelnemers. Daarna startte Community Manager Mirjam Harding haar presentatie en nam iedereen nog even mee terug naar de achtergrond van de BIZ. Op de agenda stonden punten als de activiteiten 2021 (verantwoording) en 2022 (jaarplannen), de jaarrekening 2021 en begroting 2022 en de doorstart van de BIZ 2023-2027. 

Betrokkenheid vergroten 
In 2021 is veel aandacht besteed aan het vergroten van de betrokkenheid van de BIZ deelnemers. Er zijn vele persoonlijke (een-op-een) gesprekken gevoerd met ondernemers om hen te informeren over en te betrekken bij de BIZ. Elke twee weken is er een nieuwsbrief gemaakt met verhalen over de BIZ en de deelnemers vanuit de gedachte dat verhalen delen verbindt. Ook zijn er een aantal enquêtes gehouden om de mening van de deelnemers te inventariseren en hen mee te laten denken. 

De BIZ heeft inmiddels 3 werkgroepen: de werkgroepen Marketing en Schoon, heel en veilig zijn gestart in 2021. Begin 2022 is er ook een horeca overleg opgestart. Ondanks de coronapandemie is het toch gelukt om drie keer een “live” netwerkbijeenkomst te organiseren: Het wandelend speeddaten in het Olympisch Stadion, de borrel na de ARTZUID rondleiding en de morning meetup bij Bar BAUT. In 2022 wil de BIZ veel vaker live bijeenkomsten organiseren. 

Online zichtbaarheid vergroten 
In 2021 is de online zichtbaarheid van de BIZ zeer vergroot en in 2022 zal dit worden gecontinueerd. Allereerst is er elke twee weken een nieuwsbrief uitgebracht. De items uit deze nieuwsbrief zijn te lezen op Chainels en op de website. Bovendien wordt alles doorgeplaatst op de socialemediakanalen zoals Facebook, Instagram en LinkedIn. De website van de BIZ heeft een make-over gekregen en iedereen van buiten de BIZ kan zich nu ook inschrijven voor de nieuwsbrief via de site. In 2022 zal de BIZ doorgaan met de activiteiten en proberen om de online zichtbaarheid nog verder te vergroten. 

(Nieuwe) initiatieven aanjagen
In 2021 heeft de BIZ ondanks Corona een aantal initiatieven op het gebied van evenementen en gebiedsbranding ontplooit en/of ondersteund. Zo heeft de BIZ de evenementen ARTZUID en Grachtenfestival gesponsord om zo het gebied in de spotlight te zetten en bezoekers te trekken. Met de Marketingroep gaat de BIZ in 2022 een plattegrond laten ontwerpen waar alle BIZ deelnemers op komen te staan, er wordt een project gestart om mogelijk een selfie object te laten ontwerpen en in het gebied te plaatsen. De BIZ is ook bezig geweest met het creëren van meer sfeer in het gebied, door in 2021 opnieuw overal feestverlichting en twee grote verlichte kerstbomen te plaatsen. Andere initiatieven zijn het organiseren van evenement, zo is in 2021 een start gemaakt met de organisatie van een wielerronde rondom het Olympisch Stadion dat in 2022 plaats zal vinden. Dit evenement is een mooie gelegenheid voor BIZ deelnemers om bij aan te haken (randevenement organiseren, sponsoring. meedoen als vrijwilliger of bezoeker). Deze ronde zal worden neergezet als een echt feest voor de buurt waar ook bewoners naar toe kunnen komen. In 2022 zal verder worden gekeken naar andere bestaande evenementen waar BIZ deelnemers bij aan kunnen haken, of dat er nog een ander nieuw evenement kan worden neergezet. 

Projecten
In 2021 zijn een aantal projecten gestart en afgerond. Ook lopen er projecten door van 2021 in 2022. In 2022 zullen er weer een aantal nieuwe projecten de aandacht krijgen. 

  • Project “Gezamenlijk Afval Inzamelen”: Oscar Circulair – in 2021 is op het terrein van het Olympisch Stadion een grondstoffen hub gerealiseerd. In 2022 zal geprobeerd worden het aantal aangesloten ondernemers bij dit project uit te breiden 
  • Project “Verbetering Verblijfsklimaat Stadionplein” – vanuit verschillende stakeholders is de vraag gesteld iets te doen aan de windhinder en hittestress op het vernieuwde Stadionplein. Met hulp van de gemeente (subsidie) is dit project ten uitvoer gebracht in twee delen: 
    •  Beeldkwaliteit terrassen – de horeca ondernemers hebben de mogelijkheid gekregen om parasols en terrasschermen (onder bepaalde voorwaarden) te verankeren in de grond. 
    • Wensbeeld verdere inrichting Stadionplein – voor de verdere inrichting is een landschapsarchitect ingehuurd die op basis van alle wensen van de verschillende stakeholders (ondernemers, bewoners, gemeente) een wensbeeld heeft ontworpen. Dit wensbeeld zal als basis dienen om te lobbyen bij de gemeente om (op thema) te concretiseren. In 2022 zal de BIZ de stakeholders weer bij elkaar vragen om dit verder uit te werken. 
  • Project “Plasticvrije Terrassen”: We Are Nature – dit project zal in 2022 worden gestart. 
  • Project “Gezamenlijk Duurzaam Inkopen”: Product for product – dit project zal in 2022 worden gestart. 

Doorstart BIZ periode 2023-2027: Informele draagvlakmeting stemming
BIZ The Olympic Amsterdam bevindt zich in het laatste jaar van de huidige BIZ periode en Carla vraagt aandacht voor de doorstart en het belang van het behoud van de BIZ. Uit de resultaten van de behaalde successen blijkt de meerwaarde van de BIZ. Alle BIZ deelnemers worden in de gelegenheid gesteld hun stem uit te brengen t.b.v. de informele draagvlakmeting die nodig is voor de procedure van de doorstart. 

Voor het uitgebreide en volledige verslag kunt u contact opnemen met Mirjam Harding via mirjam.biztheolympic@gmail.com.